Osteopathie en Causopractie

Foto_MagaliK
Magali Suy

magalisuy@gmail.com

Positief
Analytisch
Leergierig
°1979

Osteopathie (D.O.) –> www.osteopaat.vlaanderen/magali_suy

Causopractie

Kinesitherapie bij kaakgewrichtsproblemen

Osteopathie

Indicatie:

 • chronische nek- en rugklachten
 • hoofdpijnen, sinusitis
 • spijsverteringsproblemen (constipatie, krampen, opgeblazen gevoel, prikkelbare darm syndroom, intoleranties,…)
 • hyperventilatie, pijn op de borstkas en/of t.h.v. het middenrif
 • fysieke klachten t.g.v. burn-out of algemeen zich niet goed voelen
 • aspecifieke klachten: wederkerende ontstekingen, verschillende pijnpunten aan één zijde van het lichaam, klachten zonder medisch aanwijsbare oorzaak,…

Wat is osteopathie:
Een allesomvattende definitie van osteopathie geven, is niet eenvoudig. Het is immers een filosofie, een wetenschap en een kunst.

Filosofie
Uitgangspunt van de filosofie is het concept van eenheid tussen structuur en functie bij gezondheid en ziekte.

Wetenschap
De wetenschap omvat biologische, gedragsmatige, biochemische, fysieke en psychische kennis om gezondheid te verzekeren en/of te herstellen, zowel wat betreft herkenning, preventie en behandeling, als de verlichting van ziekte.

Kunst
De kunst is, via deze wetenschappelijke kennis, het praktijkgericht toepassen van de filosofie in al haar dimensies en specialisaties.

De term ‘structuur’ is van toepassing op de lichaamsdelen. Elk lichaamsdeel beschikt immers over een specifieke structuur – zoals beenderen, gewrichten, spieren, pezen, organen of zenuwweefsel.

Een lichaam met een vorm is een structuur. De vorm van een lichaamsstructuur is uniek en typisch, zodat de functie ervan optimaal kan worden uitgevoerd. Zoals je kunt rollen met een bal en schuiven met een blokje, bepaalt de vorm of de structuur de functie.

“Osteopathie beoogt het herstel van functieverlies.”

ls de lichaamsstructuur door ziekte is aangetast, komt de functie in het gedrang. Krijgt de structuur een andere functie, dan verandert en vervormt de structuur. Net zoals de hoeken van een kubus afstompen als je hem rolt. Functie bepaalt dus ook de structuur.

Het functionele onevenwicht dat optreedt bij functieverlies kan langzamerhand structurele slijtage en veranderingen veroorzaken. Wie bijvoorbeeld rugpijn heeft, neemt vaak zijn toevlucht tot een pijnstillend medicijn, terwijl het pijnsignaal juist een waarschuwing is voor een verkeerd functiegebruik. Als dat enige tijd aanhoudt, kan het probleem overgaan in een structureel probleem, zoals een hernia.

Causopractie

Wat is Causopractie?
Causopractie is een vernieuwende vorm van zorg. Causopractie herkadert de traditionele zorg in functie van de hedendaagse klachten van de patiënt, die tegenwoordig vaak te maken hebben met stress, vervuiling of ongezonde leefgewoonten. Causopractie wordt uitgeoefend door een causopractor. Hij onderzoekt welke factoren een oorzakelijke bijdrage hebben tot het ontstaan van jouw klacht en behandelt deze naargelang. Daarbij houdt hij rekening met biomechanische, mentaal/emotionele, energetische én biochemische factoren en hun interactie. Dit met het doel om jouw klachten op een oorzakelijke manier te behandelen. Hij werkt ook preventief, om toekomstige klachten te vermijden. Daarbij blijft hij altijd trouw aan de wetten van ‘Oorzaak en Gevolg’.

In de zoektocht naar de oorzaak van jouw klachten, baseert Causopractie zich uitsluitend op de wetten van oorzaak en gevolg. De causopractor zal stelselmatig de oorzakelijke evolutie van je klacht in kaart brengen. Ziek worden heeft immers zelden één rechtlijnige oorzaak. Wanneer we een bot breken, zouden we kunnen stellen dat de snelle en krachtige impact de oorzaak is. In elk ander geval, spreken we meer van een `oorzakelijke evolutie`. Hierbij spreken we van een opstapeling van verschillende factoren, die telkens het lichaam beïnvloeden.

Daarom onderzoekt de causopractor alle mogelijke componenten die een storing kunnen veroorzaken:

 • biomechanische component: fysieke letsels, bijvoorbeeld na een ongeval of overbelasting
 • biochemische component: toxines, metalen, chemicaliën, straling, synthetische voedingsmiddelen, virussen, bacteriën, schimmels, microben, parasieten …
 • emotionele/mentale component: toxische en/of lichaamsvreemde stoffen die negatieve gevoelens opwekken, stress, negativiteit, onaangepast gedrag, slechte leefomgeving, ….
 • energetische component: je fysiologische energie die je nodig hebt om te kunnen leven, zoals de energie die je uit jouw voeding haalt

Ook de samenwerking tussen deze verschillende componenten wordt onderzocht. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bepalen volledig hoe we functioneren.

Eens vastgesteld welke stoorzenders er zijn, kunnen deze worden behandeld. Vergelijk het proces met het afbreken van een appartementsgebouw. Startende op de bovenste verdieping, wordt er onderzocht welke storende factoren er aanwezig zijn die aanleiding geven tot jouw klacht. Deze stoorzenders worden behandeld, zodat je toegang krijgt tot de onderliggende verdieping. Door dit proces te herhalen, kan de fundering of ware kern van jouw probleem naar boven komen en aldus oorzakelijk behandeld worden.

Daar Causopractie alle verschillende componenten van oorzakelijke factoren in kaart brengt, is Causopractie bij uitstek een interdisciplinaire vorm van zorg. Op basis van zijn specifieke basiskennis en de causale achtergrond van een klachtenbeeld, zal de causopractor gericht samenwerken en doorverwijzen naar andere takken binnen de gezondheidszorg. Er wordt steeds gestreefd naar een optimale multidisciplinaire samenwerking.

Technieken:
Een causopractische behandeling bestaat uit verschillende luiken. Afhankelijk van de oorzakelijke factoren (‘causofactoren’) die gevonden worden, zal de causopractor een set aan technieken gebruiken om deze te behandelen:

 • biomechanische (fysieke) causofactor: manuele technieken
 • biochemische (toxische) causofactor: causopractische remedies
 • emotionele causofactor: emotionele technieken, causopractische remedies, andere natuurlijke ondersteunende remedies
 • energetische causofactor: energetische technieken, manuele craniosacrale technieken, causopractische remedies

Voor het onderzoek en de daaropvolgende behandeling gebruikt de causopractor geen chemo-pharmaceutische medicatie of apparatuur.