Psychologie

Foto Lifshy
Lifshy Paneth

lifshy.psy@gmail.com

0469/16.71.90

Empathisch
Authentiek
Leergierig
°1989

Klinische psychologie (KU Leuven)

AFSPRAAK MAKEN PSYCHOLOGIE

Psychologie

Indicatie

Heb je het gevoel in de knoop te zitten met jezelf?
Ervaar je moeilijkheden binnen relaties in je familie, op school of op het werk?
Worstel je met sombere gedachten en gevoelens?
Zijn er bepaalde patronen in je leven die je wil doorbreken?
Ben je (wens)mama en worstel je met bepaalde zaken gelinkt aan het (wens)moederschap?

Als klinisch psycholoog ga ik aan de slag met mensen die het even moeilijk hebben en het zelf niet meer weten, die een moeilijke periode doormaken en extra ondersteuning nodig hebben.

Met volgende problematieken kun je bij mij terecht. Dit is echter geen volledige opsomming.

 • Sociale en relationele problemen
 • Angsten en fobieën
 • Emotionele problemen
 • Depressie
 • Burn-out
 • Prenatale bezorgdheden
 • Postnatale depressie
 • Parentale burn-out
 • Psychosomatische klachten
 • Trauma
 • Echtscheiding
 • Rouw en verlieservaring
 • Opvoedingsproblemen
 • Negatief zelfbeeld
 • Eetproblemen

Aarzel niet om contact op te nemen om samen je vraag te exploreren.

Werkwijze en behandeling:

Psychologische ondersteuning:
In mijn prakrijk richt ik mij op het ondersteunen en begeleiden van jongeren en (jong)volwassenen door middel van gesprekstherapie. Er wordt gekeken vanuit een integratieve visie, waarbij alle aspecten van het leven worden meegenomen. Hierbij denken we aan gedachten, gevoelens, gedrag, relaties, ervaringen, … Naast de focus op de kwetsbaarheden en hoe deze mogelijk zijn ontstaan, zoeken we ook samen naar de krachten die in ieder van ons aanwezig zijn.

Elke persoon is uniek. Zo is ook elk traject uniek en op maat.

Hoe gaan we praktisch tewerk?
Je kan bij mij terecht voor ambulante begeleiding en advies. Dit kan zowel op eigen initiatief of na doorverwijzing door een arts, de school, CLB, enz.

Na een aanmelding plannen we een telefonische screening in om een eerste inschatting te maken van de hulpvraag. Als tijdens de telefonische screening duidelijk wordt dat mijn aanbod niet aansluit op de gestelde hulpvraag, dan probeer ik op zoek te gaan naar een gepaste doorverwijzing.

Een telefonische screening is gratis.

Als we een afspraak inplannen, dan start de intakefase. Tijdens deze gesprekken verkennen we samen de aanmeldingsklacht(en) en mogelijke bijkomende problemen. Mijn bedoeling is om op het einde van deze fase een zo breed en duidelijk beeld te krijgen van de klachten. Voor de intakefase kunnen ongeveer een vijftal gesprekken nodig zijn.

Aangezien de relatie tussen ouder en kind een grote impact heeft op het welzijn, streven we ernaar om ouders te betrekken bij het traject van de jongere. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de jongere.

Na de intakefase volgt er een evaluatiegesprek waarbij we het verdere behandelplan bespreken.

De duur van de therapie kan niet vooraf bepaald worden en hangt af van een heel aantal factoren. Sommige trajecten kunnen na een tiental sessies afgerond worden, terwijl andere trajecten een jaar, twee jaar of eventueel langer kunnen duren. De aard van de problematiek zal dit grotendeels bepalen.

Voor wie?
Adolescenten vanaf 15 jaar, (jong)volwassenen en ouderen kunnen bij mij terecht.
Ook ouders die moeilijkheden ervaren in hun opvoedingsstrategiën zijn welkom.

Praktisch
Een sessie duurt 50 minuten en kost €65.
Sommige mutualiteiten voorzien een tussenkomst voor enkele sessies. Voor meer informatie raad ik u aan om contact op te nemen met uw mutualiteit.

Indien je niet aanwezig kan zijn op je afspraak, gelieve minimum 24u van tevoren een seintje te geven via mail of telefoon. Bij niet nakomen van de afspraak of bij laattijdige verwittiging, wordt de afspraak volledig aangerekend.